Vamsha Vriksha (1971)


Search Database

Home Page
List of Movies (year wise)
Director Database (Alphabetical)
List of Movies (Alphabetical)
Actors' Database (Alphabetical)

Vamsha Vriksha (1971)
nameyearlanguageCategoryDirector
Vamsha Vriksha1971KannadaGirish Karnad, B.V. Karanth
Cast-Chandrashekhar, Girish Karnad, L.V. Sharada Rao, B.V. Karanth, Uma Shivkumar, Venkata Rao Talegiri.
No comments :

Post a Comment